eng | 中文   
 

19" 机架式机箱

1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U

产品,解决方案,流通中

4U Cases
主机板 12" x 13"
動力單元
扩展插槽 7
重量
尺寸 (WLH) 482 x 400 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量
尺寸 (WLH) 482 x 528 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 12 kg
尺寸 (WLH) 482 x 450 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 10,5"
動力單元 ATX PS/2
扩展插槽 7
重量 13 kg
尺寸 (WLH) 482480172 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 18 kg
尺寸 (WLH) 482.6x528x176.8 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 11 kg
尺寸 (WLH) 482x550x176 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 14 kg
尺寸 (WLH) 482x680x176 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 PS2 Single
扩展插槽 7
重量 11.2 kg
尺寸 (WLH) 482 x 380 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 13 kg
尺寸 (WLH) 482x650x176 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 13 kg
尺寸 (WLH) 482 x 650 x 176 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 14
重量 12 kg
尺寸 (WLH) 482 x 450 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 12 kg
尺寸 (WLH) 482 x 450 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 8 kg
尺寸 (WLH) 482 x 500 x 176 mm
完整的说明 
主机板 9.6" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 4
重量 8 kg
尺寸 (WLH) 482x300x178 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 14 kg
尺寸 (WLH) 482x650x176 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 13.5 kg
尺寸 (WLH) 482x550x176 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 12 kg
尺寸 (WLH) 482x450x177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 18 kg
尺寸 (WLH) 482x650x177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 18 kg
尺寸 (WLH) 482x480x177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 13 kg
尺寸 (WLH) 482x480x177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 13 kg
尺寸 (WLH) 482 x 390 x 176 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482.6 x 708 x 176.8 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482.6 x 708 x 176.8 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482.6 x 528 x 176.8 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 20
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482.6 x 528.3 x 177.8 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 14
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482 x 450 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482.6 x 530 x 176.8 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482 x 450 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482.6 x 688 x 176.8 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 10 kg
尺寸 (WLH) 482x650x177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 9.6"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 13 kg
尺寸 (WLH) 482 x 480 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12"x13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 15 kg
尺寸 (WLH) 482 x 578 x 177 mm
完整的说明 
主机板 12" x 13"
動力單元 ATX
扩展插槽 7
重量 15 kg
尺寸 (WLH) 485 x 650 x 177 mm
完整的说明