eng | 中文   
 

19" 机架式机箱

1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U

产品,解决方案,流通中

圣诞之际,祝你心中有首快乐的圣诞节和新年快乐!

«Negorack Co Ltd.» 衷心祝愿你圣诞快乐,新年快乐!愿和平,快乐与你同在这神圣的圣诞节和永远。回去